Adócsaló, vagy adómentes a babysitter

babysitterPótnagyi programunknak nagyon sok helyi és környékbeli nyugdíjas, GYES-es anyuka örült, aki örömmel jelentkezne gyermekfelülgyelőnek. Legalább ugyanennyi lelkes jelentkező volt a másik oldalról: szülők, akiket a munka Budapestre szólít, és sokszor csak késő délután érnek haza. Ezen családoknak nagyon nagy szükségük lenne egy olyan megbízható pótnagyira / pótanyura aki rendszeresen, vagy alkalom adtán vigyáz a gyermekre, elhozza az óvodából / bölcsődéből, vigyáz rá ha éppen beteg.

A nagy lelkesedésnek az adózás ismeretek hiánya vetett véget. Utána jártunk a problémakörnek. Természetesen nem adócsaló, sem a bébiszitter, sem a korrepetítor, de még a bejárónő sem.Munkaviszonyuk kívül esik az adórendszeren. Havi 1000Ft-os regisztrációs díj ellenében legálisan dolgozhat magánszemély magánszemélynek.

Az alábbiakban a  2010. évi XC. törvény 1. fejezetéből mazsolázunk:

Az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás feltételeinek megteremtése

1. § (1) E fejezet hatálya a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszonyra terjed ki.

(2) E fejezet alkalmazásában

1. háztartási munka: a kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységek: lakás takarítása, főzés, mosás, vasalás, gyermekek felügyelete, házi tanítása, otthoni gondozás és ápolás, házvezetés, kertgondozás;

2. nem tekinthető háztartási munkának

a) az 1. pont szerinti munkák elvégeztetése, ha az azt elvégző személy ilyen tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve, hogy a tevékenységet e minőségével összefüggésben végzi,

b) ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató – akár közvetve – mástól juttatásban részesül,

c) ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál;

3. háztartási alkalmazott: a háztartási munkát végző természetes személy, aki ezt a tevékenységét nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi;

4. foglalkoztató: az a természetes személy, aki a háztartási alkalmazott munkáltatója, illetve megbízója, megrendelője;

5. adórendszeren kívüli kereset: olyan járandóság, amelyet az e fejezet szerinti foglalkoztató háztartási munka ellenértékeként a háztartási alkalmazott részére juttat.

……..

4. § (1)8 A foglalkoztatót az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából a 3. § szerint teljesített bejelentéssel érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összegű regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás. A havi regisztrációs díj nem jár vissza akkor, ha a háztartási alkalmazott foglalkoztatására az adott hónapban nem kerül sor.

(2) A foglalkoztató az (1) bekezdés szerinti regisztrációs díjat az állami adóhatóság által e célra rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel, vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain bankkártyával, vagy ha pénzforgalmi számlával rendelkezik, átutalással abejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig fizeti meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot nem keletkeztet. A háztartási munkára e fejezet szerint foglalkoztatott természetes személy nem minősül a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti biztosítottnak.

 Forrás és további információ: http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000090.TV