Több gyermeknek lehet ingyenes az óvodai és bölcsődei étkezés

2015 szeptember 1-jétől ingyenes étkezésre jogosultak azon családok bölcsődés és óvodás gyermekei, akik

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnekindex
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
  • 3 vagy több gyermeket nevelnek
  • illetve ahol a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér 130%-át, azaz jelenleg 89408 forintot.

 Az ingyenesség igénybevételéhez a „NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni” és azt kitöltve az intézményvezetőnek (bölcsőde, óvoda vezetőjének) benyújtani.

A nyilatkozat átvehető bármelyik bölcsődében, óvodában, és az önkormányzat ügyfélszolgálatán (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.), valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról.

A nyilatkozat 2015. szeptember 1-jét megelőzően is benyújtható, de a kedvezmény legkorábban szeptembertől vehető igénybe.

Az étkezést minden hónapban az intézményvezető által megjelölt napon meg kell rendelni és a kiállított számla másodpéldányát aláírni.

Szeptember hónapra a megrendelés időpontjai:

  • Óvodákban: 2015. augusztus 25. (kedd), és 26. (szerda)
  • Bölcsődékben: 2015. augusztus 31.

Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő/törvényes képviselő/gondviselő köteles bejelenteni az intézményvezetőnél:

  • a távolmaradást és annak várható időtartamát,
  • a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

A beadandó igazolásokról és a nyilatkozatról érdeklődni az aktuális intézményben lehetséges!