Változások a családtámogatásokban 2015

CSALÁDI ADÓ- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNY ÉS AZ ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE 2015. JANUÁR 1-TŐL – VÁLTOZÁSOK A RENDSZERBEN
csaladtamogatasMint azt már megszokhattuk az év végével sorra látnak napvilágot a következő évi jogszabályváltozások és ez az idei évben sincs másképp. A változások érintik az igénybe vehető adókedvezményeket és alapjaiban változik meg a táppénz számítás rendszere, ami érinti a terhességi gyermekágyi segély (tgyás) valamint a gyermekgondozási díj (gyed) számítását is 2016. január 1-ről.

Az alábbiakban a változó kedvezményekről olvashatnak és következő cikkemben fogok beszámolni a táppénzt, a tgyás-t és a gyed-t érintő változásokról!

CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY RENDSZERE

Korábbi Hírlevelünkben már beszámoltunk arról, hogy várhatóan 2015. január 1-től változik a családi adókedvezmény rendszere és a kétgyermekes családok kedvezménye megduplázódik. Sajnos ez a változás módosult és valóban megduplázódik, de nem 2015. január elsejétől és nem egy összegben hanem évente sávosan, 4 év alatt fog megduplázódni. Lássuk, hogy miként is:

Két eltartott esetén a családi kedvezmény kedvezményezett eltartottanként és havonta
• 2016-ban 78 125 forint
• 2017-ben 93 750 forint
• 2018-ban 109 375 forint
• 2019-tıl 125 000 forint
lesz. Évente gyermekenként 2.500 Ft-tal maradhat több pénz a kétgyermekes családoknál 2016. január 1-től. Így 2019-re megduplázódik a jelenlegi kedvezmény!

2015. január 1-jétől jogosultnak minősül a családi pótlékra jogosult magánszemély családi pótlékra nem jogosult, vele közös háztartásban élő házastársa is. Ez azt jelenti, hogy a nevelőszülő, a gyám házastársa is jogosult lesz a családi kedvezményre akkor, ha közös háztartásban élnek.

A 2015-ös évről készült adóbevallásban (amit 2016. május 20ig kell benyújtani, tehát az idei évről szóló bevallásban még nem), munkáltatói elszámolásban az eltartottak adóazonosító jelét fel kell tüntetni, vagyis a természetes azonosítók már nem elegendők.

A Tbj. módosítása egyértelművé teszi, hogy a családi járulékkedvezmény éves elszámolásakor a visszafizetési kötelezettséget személyi jövedelemadóként, a még igényelhető járulékkedvezményt a személyi jövedelemadó terhére kell elszámolni. Mit is jelent ez pontosan: Ha valaki az adóév folyamán nem érvényesítette maradéktalanul a családi járulékkedvezményt, vagy esetleg többet érvényesített, akkor azt nem a járulékok terhére kell korrigálni, hanem a személyi jövedelemadóban kell elszámolni a különbözetet.

Arra a jogosultsági hónapra, amelyre a jogosult vagy házastársa, élettársa az egyedülállók családi pótlékát veszi igénybe, arra a hónapra a családi kedvezmény nem osztható meg!

2015. január 1-jétıl már nem csak az adóelőleget megállapító munkáltató részére tehető nyilatkozat a
családi kedvezmény érvényesítésére, hanem a rendszeres jövedelmet juttató kifizetőnek is (Ilyenek például a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok). Ez a rendelkezés a családi járulékkedvezményre is alkalmazható.
ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE

2015. január 1-jétıl azok, akik 2014. december 31-ét követően kötöttek házasságot és legalább egyikük az első házasságát kötötte, a házasságkötést követő hónaptól (első jogosultsági hónap) jogosultsági hónaponként együttesen 31 250 forinttal csökkenthetik az összevont adóalapjukat. Pont a fele, az egy gyermek után járó kedvezménynek!

A kedvezményt 24 hónapon keresztül vehetik igénybe. Ezen időtartamon belül utolsó jogosultsági hónap az a hónap,
amelyet követően magzatra vagy gyermekre tekintettel nyílik meg a családi kedvezményre való jogosultságuk. A nevelt gyermek nem minősül e tekintetben gyermeknek.

Az első házasok kedvezménye sorrendben megelőzi a családi kedvezményt. A házasságba hozott gyermek nem zárja ki az első házasok kedvezményének az érvényesítését. Vagyis ha valaki korábbi kapcsolatából hoz a házasságba gyermeket, akkor egyidejűleg érvényesítheti az első házasok és a családi adó- és járulékkedvezményt. Viszont ha közös gyermek(magzat – terhesség 91 napja) érkezik 24 hónapon belül a házasságba, akkor már csak a családi adó- és járulékkedvezményt érvényesíthetik a gyermekek után!
A kedvezmény az összeg megosztásával érvényesíthető. Megosztásnak minősül az is, ha a kedvezményt csak egyikük veszi igénybe. Az év végi bevallásban, munkáltatói elszámolásban a kedvezmény érvényesítése független attól, hogy az adóelőlegnél azt melyiküknél vették figyelembe.

A kedvezmény érvényesítésének feltétele az adóbevallásban, munkáltatói elszámolásban tett nyilatkozat, amely tartalmazza
• egymás adóazonosító jelét;
• a kedvezményt melyikük veszi igénybe vagy
• a megosztás tényét.

A kedvezményt az adóelőlegnél a magánszemély nyilatkozata alapján a munkáltató, az összevont adóalapba tartozó rendszeres jövedelmet juttató kifizető veheti figyelembe. A nyilatkozaton egymás nevét, adóazonosító jelét, a munkáltató, kifizető elnevezését és adószámát, valamint az érvényesíteni kívánt kedvezmény összegét is szerepeltetni kell.

payrolllogoPayroll Consulting Könyvelő és Tanácsadó Iroda

www.payroll-consulting.hu
2085 Pilisvörösvár, Iskola u. 33.
+36 20 3 710 428