Változások CSED, GYED 2015

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK – Változások CSED, GYED 2015

2015.07.01 ÉS 2016.01.01

A Magyar Közlönyben 2015. június 18-án hirdették ki az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXVII. törvényt. A változtatás több olyan módosítást is tartalmaz például a GYED EXTRA bővülését, amely érinti a csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj kiszámítását. A szabályozás részben 2015.07.01-től, részben 2016.01.01-től módosul.

Igyekszünk példákkal bemutatni a változásokat, azonban ha nem kap választ minden kérdésére, akkor személyes tanácsadás keretében megválaszoljuk az Önt érintő kérdéseket. Tanácsadásainkról bővebben az alábbi linken olvashat: http://www.payroll-consulting.hu/maganszemelyeknek_kismamaknak.html

Írásunkban a törvényi hivatkozások alatt az 1997. évi LXXXIII. törvény a „Kötelező Egészségbiztosítás Ellátásairól” értjük.

VÁLTOZÁSOK 2015.07.01-től

* Fogalmi változás

A szerződés szerinti havi jövedelmet a betegszabadságra és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak esetén az egy havi távolléti díj, illetve az egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj alapján került meghatározásra. Ez a megfogalmazás azonban pontatlannak bizonyult, mivel nem volt egyértelmű, hogy melyik hónapra, melyik időszakra számított távolléti díjat kell figyelembe venni.

Az új meghatározás szerint, 2015.07.01-től a szerződés szerinti havi jövedelmet a betegszabadságra jogosultak esetén az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított távolléti díj, illetve az illetmény egy hónapra járó összege; az egészségügyi szabadságra jogosultak esetében az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított, egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj képezi.

* GYED számítás változása

A változás oka, hogy más módon kellett eddig kiszámolni az ugyanazon gyermek után járó csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj alapját, így ennek következtében az ellátás a gyermekgondozási díj igénybevételekor csökkenhetett.

A vonatkozó törvény 42/D. §-a az alábbiak szerint módosult:

42/D. §

(1) A gyermekgondozási díj összege

a) a (2) és (3) bekezdés szerinti esetben a naptári napi alap 70%-a,
b) a (4) bekezdés szerinti esetben a naptári napi jövedelem 70%-a,

de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a. (2015-ben bruttó 210.000 Ft)

(2) A gyermekgondozási díj naptári napi alapját a 48. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani a jövőben azzal, hogy ha az ellátásra jogosult megfelel a 42/E. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feltételeknek, az ellátás összege nem lehet kevesebb a 42/E. § (5) bekezdésében meghatározott összegnél.

Nézzük mit is jelent ez pontosan:

* 48. (1) Ha a biztosítási idő a GYED-re való jogosultság kezdő napját megelőzően folyamatos, a GYED alapját a GYED-re való jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a GYED alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni.

Példa: A biztosított 2015. február 15-től GYED-re válik jogosulttá és rendelkezik 2014.11.30-dikát megelőzően 180 naptári napi jövedelemmel, akkor az ellátás alapja az erre az időszakra bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem lesz. VAGYIS, ha a szülés pillanatában biztosított, azaz rendelkezik munkáltatóval, vagy egyéni- vagy társas vállalkozó, akkor a fennálló biztosítási jogviszonyban elért 180 nap (2014.01.01-2014.11.30) jövedelme lesz az ellátás alapja. Korábbi biztosítási jogviszony (előző munkahely) jövedelme NEM számítható be a 180 napba még akkor sem, ha azt 2014.01.01-2014.11.30 közötti időszakban szerezte!

* 48. (2) Ha a biztosított az (1) pontban meghatározott időszakban nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, azonban az (1) pont szerinti időszak utolsó napjához időben legközelebb eső időszakban rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel, és van legalább a GYED-re való jogosultság kezdő napjától 180 napnyi folyamatos biztosítási jogviszonya, akkor a GYED naptári napi alapját a 120 napi tényleges jövedelem alapján kell megállapítani.

Példa: A biztosított 2015. február 15-től GYED-re válik jogosulttá és nem rendelkezik 2014.11.30-dikát megelőzően 180 naptári napi jövedelemmel, de van neki 120 naptári napi jövedelme és 2015. 02.15-dikét megelőzően legalább 180 napja a biztosítása folyamatos, akkor az ellátás alapja a 2014.11.30-dikát megelőző 120 naptári napra bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem lesz, feltéve, hogy a biztosítása 2014.08.20 – 2015.02.15ig folyamatos. VAGYIS, ha a szülés pillanatában biztosított, azaz rendelkezik munkáltatóval, vagy egyéni- vagy társas vállalkozó, akkor a fennálló biztosítási jogviszonyban elért 120 nap (2014.01.01-2014.11.30) jövedelme lesz az ellátás alapja. Korábbi biztosítási jogviszony (előző munkahely) jövedelme NEM számítható be a 120 napba még akkor sem, ha azt 2014.01.01-2014.11.30 közötti időszakban szerezte!

* 48. (3) Ha a biztosított a (2) pont szerinti időszakban nem rendelkezik 120 naptári napi jövedelemmel, de a GYED-re való jogosultság első napját megelőzően van legalább 180 napnyi folyamatos biztosítási jogviszonya, a GYED naptári napi alapját a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani.

Példa: A biztosított 2015. február 15-től GYED-re válik jogosulttá és nem rendelkezik 2014.11.30-dikát megelőzően 120 naptári napi jövedelemmel, de van neki a táppénzre való jogosultságot, 2014.02.15. megelőzően 180 napi folyamatos biztosítása, így az ellátás alapja a tényleges bevallott ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme lesz.

(3) Ha a naptári napi alap nem állapítható meg a 42/D. § (2) bekezdésben foglaltak szerint, akkor a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része azzal, hogy ha a biztosított naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri el, a gyermekgondozási díj összegének megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni.

Példa: Ha nincs 180 napnyi folyamatos biztosítási jogviszonya a jogosultnak, DE a szülés pillanatában biztosított volt (munkaviszonyban állt, egyéni- vagy társas vállalkozó volt) és a szülést megelőző két éven belül van 365 nap biztosításban töltött ideje, akkor a GYED naptári napi alapja a minimálbér kétszeresének (bruttó 210.000 Ft 2015-ben) harmincadrésze. Kivétel, ha a jövedelem nem éri el a minimálbér kétszeresét, akkor a tényleges jövedelem az alap, vagy ennek hiányában a szerződés szerinti.

(4) A 42/D. § (2) bekezdés alapján maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.

* GYED EXTRA bővülése – „ÚJ KEDVEZMÉNYSZABÁLY”

(5) Ha a gyermek gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozási segély igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül születik, és az újabb gyermek születését megelőzően utolsóként született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja magasabb összegű, mint a (2) és (3) bekezdés alapján számított gyermekgondozási díj naptári napi alapja, akkor a magasabb naptári napi alap alapján kell az ellátást megállapítani.

Példa: Az anyuka a gyermek 1 éves korában úgy dönt, hogy visszamegy dolgozni, de csak heti 4 órában fele annyi fizetésért. Időközben újra gyermeket vár és a szülés pillanatában az utolsóként született gyermek még nem töltötte be a 4. életévét. Ebben az esetben, az ellátás alapja a 4 órában megszerzett jövedelem lenne, DE a kedvezményszabálynak köszönhetően a korábban született gyermek jogán megállapított csecsemőgondozási díj alapja válik alappá, vagyis a 8 órában megszerzett jövedelem lesz az új GYED alapja is!

(6) Az (5) bekezdés csak akkor alkalmazható, ha az utolsóként megállapított csecsemőgondozási díj alapja kizárólag a jogosultság kezdő napján fennálló jogviszonyban elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra. VAGYIS, a fenti példa CSAK AKKOR alkalmazható, ha mindkét gyermek születése pillanatában ugyanaz a jogviszony állt fent!

A GYED EXTRA bővülése a CSED-et is érinti, mert a fenti szabályváltozás a csecsemőgondozási díj összegét meghatározó 42. paragrafusba is beépült, mégpedig a (4a) és a (4b) ponttal egészült ki. Ennek köszönhetően a fenti példa alapján a munka világába részmunkaidőben visszatért anyuka CSED alapja is a magasabb jövedelem lesz!

VÁLTOZÁSOK 2016.01.01-től

* GYED újra a gyermek 2 éves koráig

A 2015. december 31-ét követően GYED-re jogosulttá váló biztosítottak esetében a GYED egységesen a gyermek 2 éves koráig jár, ha az igénylő rendelkezik a szülést megelőző két éven belül 365 nap biztosításban töltött idővel. FONTOS, hogy a még 2015-ben igényelt ellátásokra a régi szabály vonatkozik, vagyis lehet olyan eset, hogy csak 1 évig jár GYED!

* GYED gyermek 1 éves kora után

Eltörölték azt a rendelkezését a törvénynek, miszerint ha a GYED első igénybevétele a gyermek 1 éves kora után történik, akkor az ellátás folyósítása 60 napig szünetel. Ez jó hír azoknak az édesapáknak, akik a gyermek 1 éves kora után maradnának otthon gyermekükkel, mert így nem esnek el 2 havi (60 napi) ellátástól! FONTOS, hogy csak a 2015. december 31.-ét követően igényelt ellátásokra vonatkozik!

Ha leírtakkal kapcsolatban személyre szabott tanácsokat szeretne kapni, akkor keresse Irodánkat időpont egyeztetés céljából!
payrolllogo
www.payroll-consulting.hu